Jak przygotować się do laboratoryjnego badania moczu?

Laboratoryjne badanie moczu wykonywane w ramach okresowych badań kontrolnych lub zgodnie ze wskazaniami lekarza specjalisty może być bardzo pomocne zarówno w ogólnej ocenie funkcjonowania organizmu, jak i przy monitorowaniu postępów leczenia i działania poszczególnych terapii lekowych.

A jak się do takiego badania przygotować? Przede wszystkim należy zaopatrzyć się w specjalny, sterylny pojemnik, do którego zebrana zostanie próbka materiału do badania.

Samo oddanie moczu powinno odbywać się przy zachowaniu ogólnych zasad higieny, a zebraną próbkę należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Warto pamiętać, że przed pobraniem moczu do badania należy unikać wysiłku fizycznego oraz zachować abstynencję seksualną.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie przygotowanie się do laboratoryjnego badania moczu może zmniejszyć ryzyko zakłócenia wyników i zagwarantować rzetelną i adekwatną do stanu organizmu analizę substancji zawartych w oddanej do laboratorium próbce materiału.