Techniki stosowane w badaniach laboratoryjnych

Techniki laboratoryjne to zespoły czynności , które rutynowo wykonuje się w laboratoriach i których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej czy analitycznej.

A jakie są najbardziej znane techniki laboratoryjne? Nie ulega wątpliwości, że istnieje bardzo dużo metod i technik, które znajdują zastosowanie w badaniach przeprowadzanych w wyspecjalizowanych laboratoriach, jednakże wśród tych najbardziej znanych i najczęściej stosowanych wyróżnia się przede wszystkim techniki chemiczne, fizyczne i analityczne.

Na uwagę zasługują także techniki spektroskopowe, medyczno-biologiczne oraz metody optyczne i elektroanalityczne.

Warto wspomnieć także o technikach mikroskopowych, które cieszą się częstym stosowaniem w badaniach laboratoryjnych.

Techniki laboratoryjne w dużej mierze warunkują sposób postępowania w procesie badawczym oraz rodzaj uzyskiwanych wyników na podstawie sprawdzenia wyszczególnionych parametrów, dlatego chcąc pracować w tym obszarze, warto zaznajomić się z ich szerokim rozróżnieniem.