Laboratoria do badań fizycznych

Laboratorium to pomieszczenie przeznaczone do rutynowego wykonywanie czynności badawczych z zakresu różnych dziedzin nauki. Jego rozmiar, wyposażenie oraz stosowane w nim techniki badawcze w dużej mierze zależą od badanych parametrów. A jak wygląda laboratorium fizyczne? Najczęściej jest to ogromna przestrzeń, która przypomina hale produkcyjne, bowiem muszą zmieścić się w niej maszyny pokaźnych rozmiarów, które są niezbędne w procesie badawczym.

Szczególnie dużych aparatur, a co za tym idzie pomieszczeń laboratoryjnych, wymagają przede wszystkim badania nad cząstkami elementarnymi i ich zderzeniami. Nieco mniejsze powierzchnie potrzebne są natomiast do prowadzenia badań laboratoryjnych z dziedziny fizyki ciała stałego czy fizyki materiałowej. Nie ulega wątpliwości, że pomieszczenia laboratoryjne wykorzystywane do badań fizycznych są dużymi obiektami badawczymi, które nie tylko imponują swoimi rozmiarami, ale także, a może przede wszystkim, wspomagają rozwój nauki i postęp cywilizacyjny świata.