Techniki stosowane w badaniach laboratoryjnych

Diagnostyka laboratoryjna opiera się na badaniach składu i parametrów biologicznych oraz fizykochemicznych próbek materiałów pobranych od pacjenta.

A jakimi technikami można się posłużyć, określając te wyżej wymienione cechy? W badaniach laboratoryjnych najczęściej stosuje się techniki mikroskopowe i biochemiczne, jednak popularne jest także wykorzystywanie metody immunologicznej czy bakteriologicznej.

Zdarza się, że w diagnostyce laboratoryjnej korzysta się także z zasobów analizy instrumentalnej.

Wszystkie te techniki stosowane są w badaniach w konkretnym celu, którym najczęściej jest ustalenie rozpoznania choroby czy też monitorowanie przebiegu leczenia.

Nie ulega wątpliwości, że diagnostyka laboratoryjna odgrywa wręcz fundamentalną rolę w procesie dbania o zdrowie czy też leczenia poszczególnych schorzeń.

Dlatego też warto pamiętać o okresowym poddawaniu się badaniom, które wykonywane za pomocą określonych technik, są gwarantem rzetelnych wyników i rozpoznania.