Różne religie świata

W świecie możemy się spotkać z różnymi wyznaniami religijnymi. Według danych, na świecie istnieje około dziesięciu tysięcy religii i wyznań. Do najpopularniejszych religii świata zaliczamy chrześcijaństwo, islam, buddyzm, czy hinduizm. Religia to inaczej rzecz ujmując wiara w istnienie Boga, który jest stwórcą świata i ma wpływ an ludzi, kieruje całym światem. Wiara to także kult Boga, który to kult może objawiać się w czci, uwielbianiu Boga w świątyniach podczas różnych spotkań modlitewnych, uroczystości. To tak ogólnie opisując istotę religii. Jednak każda z religii ma swoje własne tłumaczenia odnoszące się do początku świata, czy działania Boga, lub też nie w życiu człowieka. Patrząc na mapę świata nie da się ukryć, że znaczną powierzchnię świata zajmuje chrześcijaństwo, które jest praktykowane w wielu kontynentach, począwszy od Europy, po Azję, Australię i Oceanię, obie Ameryki, połowę Afryki. Co ciekawe, wiara chrześcijańska w Ameryce Południowej jest wyznawana na całym obszarze kontynentu. W Ameryce Południowej sytuacja jest prawie identyczna. Afryka to kontynent, który praktykuje w głównej mierze dwie religie. Część północna kontynentu to islam, natomiast południe kontynentu to chrześcijaństwo. W Azji sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Tam jest bardzo szeroki zakres wyznań.

Comments are closed.